EKO-TECHNOLOGIE S.C.

kontakt@eko-technologie.pl 

+48 536-396-396

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o poszczególnych działach naszej firmy.

Fotowoltaika to proces wytwarzania energii elektrycznej z darmowego promieniowania słonecznego. Obecnie rozwój fotowoltaiki następuję bardzo dynamicznie, a słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło energii odnawialnej na świecie. Energia słoneczna może być wykorzystywana do zasilania niewielkich urządzeń przenośnych, takich jak kalkulatory czy zegarki, lamp i sygnalizacji drogowych oraz parkometrów, a także do ogrzewania pomieszczeń oraz podgrzewania wody w budynkach mieszkalnych. Każdy z nas może czerpać korzyści z naturalnego źródła energii także do zasilenia swoich urządzeń domowych wychodząc naprzeciw postępującej degradacji środowiska naturalnego oraz stale rosnącym cenom prądu.

Projektujemy instalacje fotowoltaiczne. Na podstawie uzgodnionego projektu dokonamy montażu Twojej instalacji fotowoltaicznej. Zajmujemy się serwisem gwarancyjnym jak i pogwarancyjnym.

EKO-TECHNOLOGIE S.C. | Z pasją, wiedzą, zapałem i chęcią. 

EKO-TECHNOLOGIE S.C.

ul. Warszawska 119

87-500 Rypin

Polska

NIP: 892-148-05-42     REGON: 341069393

Projektowanie / Audyt

Mycie paneli PV

 • Pierwszym elementem jest wybór odpowiedniego miejsca w którym chcemy postawić naszą instalację PV. Warunki nasłonecznienia w Polsce jak piszą wszystkie serwisy są bardzo podobne. Jednakże nie jest to prawda ponieważ w okolicach Lublina świeci średniorocznie 20% lepiej niż w przypadku Szczecina czy Gdańska. Te 20% w skali całej inwestycji to dużo ponieważ czas zwrotu z inwestycji w naszą elektrownię PV moe sié znacznie skrócić. Ważne jest również aby średnie roczne temperatury w naszym rejonie były jak najniższe. Moduły PV nie lubią się nagrzewać i tracą cześć swoich możliwość zwłaszcza gdy temperatury otoczenia są wysokie. Nie jest to znaczy spadek ale zawsze 0.5% spadku efektywności modułu w przypadku wzrostu temperatury o jeden stopień coś znaczy w naszej układance finansowej.

 • Drugi element to określenie wielkości farmy fotowoltaicznej ponieważ aspekt prawny tu odgrywa znaczną rolę ze względu na nową ustawę o OZE. Nowa ustawa OZE przewiduje instalacje w następujących wielkościach do 10kW,  od 10kW do 100kW, powyżej 100kW przy dwóch założeniach , ze montaż instalacji będzie odbywał się  poza budynkami lub na budynkach. Aspekt prawny naszej działalności oraz wielkość instalacji są o tyle istotne, że przyporządkowują czy jesteśmy wytwórcą w mikroinstalacji lub jesteśmy wpisani do wytwórców energii w małej instalacji lub jesteśmy przedsiębiorstwem energetycznym wykonującym działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w instalacji odnawialnego źródła energii. Określenie wielkości instalacji przekłada się na nasze dalsze poczynania.

 • Jeżeli wybierzemy mikroinstalację jest to sprawa prosta ponieważ poza zgłoszeniem takiej instalacji do zakładu energetycznego nie mamy w procesie prawnym wiele do zrobienia. W przypadku małej instalacji musimy niestety zarejestrować się jako wytwórca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji w rejestrze wytwórców prowadzonym przez prezesa URE (art 8. ustawy o OZE). W przypadku przedsiębiorstwa energetycznego musimy zdobyć koncesję z URE.

 • W przypadku małej instalacji w wielkości 100kW musimy zabudować nasz dach lub też obszar o powierzchni około 2500m2 -2700m2 w zależności od miejsca wyboru naszej lokalizacji. Szacuje się, że w północnej Polsce 1MW paneli przykryje powierzchnie około 2ha nie uwzględniając ciągów technicznych farmy, gdyż takie się stosuje chociażby po to aby można szybko podjechać i wymienić uszkodzony moduł. W południowej Polsce potrzeba około 5-7% mniejszego kawałka wolnego terenu. Jeżeli już zdecydujemy się na wielkość instalacji można przygotować dokumentu do urzędu gminy i do zakładu energetycznego. W przypadku małych instalacji stawianych na gruncie będzie potrzebna zawiadomienie do starostwa o przeprowadzeniu robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, aczkolwiek różne gminy, różnie interpretują taką instalację. 

 • W przypadku dużej instalacji niestety musimy rozpocząć kilkumiesięczny proces prawny. Czyli sporządzić Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia i złożyć wniosek do gminy o wydanie warunków zabudowy. Gmina nałoży lub też nie obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i RDOŚ określi odpowiednio co w skład raportu musi wchodzić. Dalej to już warunki zabudowy, pozwolenie na budowę złożone do starostwa, wniosek do energetyki i budowa.

 • Budowa farmy 1MW trwa około 2-3 miesięcy w zależności od terenu i od warunków atmosferycznych jakie występują w danym terenie. Lepiej jest budować oczywiście latem gdyż zimą wbijanie słupów w podłoże i montaż paneli jest utrudniony przez niskie temperatury otoczenia. 

 

Prowadzimy profesjonalną usługę mycia paneli.

Panele PV, tak jak każda inna instalacja wystawiona na działanie czynników atmosferycznych ulegają zabrudzeniu. Szybkość i charakter zabrudzenia zależy od miejsca montażu paneli, stopnia zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, bliskości emiterów, np. kominów na paliwo stałe, zadrzewienia, częstotliwości opadów deszczu, itp. Charakter zanieczyszczeń może być przy tym powierzchniowy, gdzie cały panel ulega zanieczyszczeniu (np. zakurzenie), jak i miejscowy, gdzie zanieczyszczeniu ulega tylko fragment panelu (odchody ptasie, liście, nagromadzone przy ramkach nasiona drzew)

 

Serwis Instalacji PV

W skład obszarów jakie podlegają ofercie serwisu wchodzą:

 

 • Serwis paneli fotowoltaicznych - Kompleksowe sprawdzanie modułów fotowoltaicznych pod kątem uszkodzeń oraz defektów. Sprawdzanie pęknięć, szczelin w na całej powierzchni modułu. Testy sygnału wyjściowego modułów. Wymiany wadliwych paneli fotowoltaicznych.

 • Serwis falowników - Przeglądy rocznego lub ustalonego czasem planu konserwacji falowników, wymiany uszkodzonych lub wskazujących nieprawidłowe funkcjonowanie falowników, aktualizacje oprogramowania, utrzymywanie stabilności komunikacji oraz rozwiązywanie problemów komunikacji falownika, czyszczenie falowników.

 • Serwis Instalacji AC/DC - Kontrola skrzynek elektrycznych pod kątem obecności wody, wilgoci, owadów. Sprawdzanie okablowania pod kątem pęknięć, przerwań, przegrzania, wyładowań łukowych, zwarć lub przerw. Analiza kamerami termowizyjnymi pod kątem strat w instalacji. Sprawdzanie połączeń w instalacji. Sprawdzanie rezystancji, stanu akumulatorów, transformatorów.

 • Serwis konstrukcji budowlanych - Sprawdzanie konstrukcji oraz systemów mocowania pod kątem luzów i ruchów, ognisk korozji, poluzowanych mocowań. Sprawdzenie elementów uziemienia, sprawności działania oraz połączeń z konstrukcją. Sprawdzanie skrzynek, obudów, budynków oraz ogrodzeń. Naprawy wszelkich uszkodzonych elementów.

 • Utrzymanie terenu farmy - Kompleksowa obsługa terenu, na którym posadowione są farmy fotowoltaiczne. Koszenie traw i chwastów, cięcie drzew i krzewów, kontrola pyłów i zabrudzeń znajdujących się na matrycach paneli PV, czyszczenie matryc paneli PV, odśnieżanie matryc paneli PV oraz niezbędnych szlaków komunikacyjnych w obrębie farmy.